ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Εισαγωγή. (α) (“Nippy”) μέσω της εφαρμογής της για κινητά τηλέφωνα με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο (Η “Nippy E.E “), ενοικιάζει ηλεκτρικά σκούτερ (“e-Scooters”) και ηλεκτρικά ποδήλατα (“e-Bikes”). Οι πελάτες που έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή “Nippy micro-mobility” είναι οι μόνοι που μπορούν να νοικιάσουν τα οχήματα. (β) Αυτοί είναι οι όροι με τους οποίους η Nippy E.E παρέχει τις υπηρεσίες της σε εσάς (οι «Όροι»). Ισχύουν για τη χρήση της εφαρμογής Nippy micro-mobility καθώς και για τυχόν συμβόλαια ενοικίασης οχημάτων που συνάπτονται χρησιμοποιώντας την εφαρμογή “Nippy micro-mobility”. (γ) Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους προτού συνεχίσετε. Διέπουν τη χρήση της εφαρμογής “Nippy micro-mobility” καθώς και τυχόν συμβόλαια ενοικίασης οχημάτων που συνάπτετε μέσω αυτής. (δ) Εξηγούν πώς η Nippy E.E θα σας παρέχει υπηρεσίες, πώς να συνάψετε ή να τερματίσετε μια σύμβαση, τι να κάνετε εάν προκύψει πρόβλημα και άλλες κρίσιμες λεπτομέρειες, πληροφορίες για την Nippy Ε.Ε, καθώς και πώς να έρθετε σε επαφή μαζί μας 1. Η Nippy Ε.Ε είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με έδρα τη Λάκηθρα 0, Ελλάδα. 2. β) Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας στο +30 6937651826 ή στέλνοντας ένα email στο info@nippy.gr

3.  Όροι.

1. (α) Η “Nippy micro-mobility” και οι συμβάσεις ενοικίασης οχημάτων που συνάπτονται μέσω της εφαρμογής “Nippy micro-mobility” διέπονται από αυτούς τους Όρους. 2. β) Η “Nippy Ε.Ε έχει το δικαίωμα να ενημερώσει αυτούς τους Όρους όπως απαιτείται για να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις τεχνικές εξελίξεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα σας ειδοποιούνται μέσω email από την Nippy Ε.Ε.  Εκτός εάν διαφωνείτε γραπτώς εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από την επικοινωνία με την εφαρμογή “Nippy micro-mobility”και οι συμβάσεις ενοικίασης οχημάτων που συνάπτονται μέσω της εφαρμογής “Nippy micro-mobility” διέπονται από αυτούς τους Όρους 2. β) Η Nippy Ε.Ε έχει το δικαίωμα να ενημερώνει αυτούς τους Όρους όπως απαιτείται για να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις τεχνικές εξελίξεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα σας ειδοποιούνται μέσω email από τη Nippy Ε.Ε. Εκτός εάν διαφωνείτε γραπτώς εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από τη στιγμή που θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όλες οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται εγκεκριμένες. Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στις τροποποιήσεις θα σας κοινοποιηθεί την ίδια στιγμή που θα ενημερωθείτε για τις αλλαγές.ποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εφαρμογής Nippy micro-mobility από εσάς. 1. (α) Πρέπει πρώτα να εγγραφείτε ως πελάτης Nippy micro-mobility δημιουργώντας έναν λογαριασμό χρήστη στην εφαρμογή Nippy micro-mobility πριν νοικιάσετε ένα Nippy Micro-mobility Vehicle. Κάθε καν διαφωνείτε γραπτώς εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από την επικοινωνία με την εφαρμογή “Nippy micro-mobility”και οι συμβάσεις ενοικίασης οχημάτων που συνάπτονται μέσω της εφαρμογής “Nippy micro-mobility” διέπονται από αυτούς τους Όρους. 2. β) Η Nippy Ε.Ε έχει το δικαίωμα να ενημερώνει αυτούς τους Όρους όπως απαιτείται για να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις τεχνικές εξελίξεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα σας ειδοποιούνται μέσω email από τη Nippy Ε.Ε. Εκτός εάν διαφωνείτε γραπτώς εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από τη στιγμή που θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όλες οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται εγκεκριμένες. Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στις τροποποιήσεις θα σας κοινοποιηθεί την ίδια στιγμή που θα ενημερωθείτε για τις αλλαγές. Αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εφαρμογής Nippy micro-mobility από εσάς. 1. (α) Πρέπει πρώτα να εγγραφείτε ως πελάτης Nippy micro-mobility δημιουργώντας έναν λογαριασμό χρήστη στην εφαρμογή Nippy micro-mobility πριν νοικιάσετε ένα Nippy Micro-mobility Vehicle. Κάθε καταναλωτής επιτρέπεται να εγγραφεί μόνο μία φορά. Μόνο οι πελάτες που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες Nippy micro-mobility. Δεν έχετε αυτόματο δικαίωμα εγγραφής.2. (β) Θα έχετε συνάψει σύμβαση με τη Nippy Ε.Ε για τη χρήση της εφαρμογής Nippy micro-mobility μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής – κατά τη διάρκεια της οποίας θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους και τη Σημείωση απορρήτου της Nippy Ε.Ε και να παρέχετε Συγκεκριμένα, το πλήρες όνομά σας, η διεύθυνση email, ο προσωπικός αριθμός κινητού τηλεφώνου και τα έγκυρα στοιχεία πληρωμής σας – έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία (Συμφωνία χρήστη). 3. (γ) Μετά από αυτό, μπορείτε ναταναλωτής επιτρέπεται να εγγραφεί μόνο μία φορά. Μόνο οι πελάτες που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες Nippy micro-mobility. Δεν έχετε αυτόματο δικαίωμα εγγραφής.2. (β) Θα έχετε συνάψει σύμβαση με τη Nippy Ε.Ε για τη χρήση της εφαρμογής Nippy micro-mobility μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής – κατά τη διάρκεια της οποίας θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους και τη Σημείωση απορρήτου της Nippy Ε.Ε και να παρέχετε Συγκεκριμένα, το πλήρες όνομά σας, η διεύθυνση email, ο προσωπικός αριθμός κινητού τηλεφώνου και τα έγκυρα στοιχεία πληρωμής σας – έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία (Συμφωνία χρήστη). 3. (γ) Μετά από αυτό, μπορείτε να. νοικιάσετε Οχήματα συνάπτοντας μεμονωμένες συμβάσεις ενοικίασης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Λάβετε υπόψη ότι η ίδια η Συμφωνία Χρήστη δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα, ούτε για τη Nippy micro-mobility, ούτε για εσάς, να συνάψετε σύμβαση ενοικίασης οχήματος. 4. (δ) Η Nippy micro-mobility δικαιούται να αρνηθεί να συνάψει Συμφωνία Χρήστη ή οποιοδήποτε μεμονωμένο συμβόλαιο μίσθωσης εάν πιστεύει εύλογα ότι δεν θα συμμορφωθείτε με αυτούς τους Όρους.

5. Λογαριασμός χρήστη

1. (α) Πρέπει να είστε ο καθορισμένος λογαριασμός ή κάτοχος πιστωτικής κάρτας του οποίου τα στοιχεία παρέχετε στη Nippy micro-mobility. Πρέπει να διατηρήσετε τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε κατά τη διαδικασία εγγραφής μέχρι σήμερα. Αυτό περιλαμβάνει τη διεύθυνση email σας, τον προσωπικό αριθμό κινητού τηλεφώνου και τα στοιχεία πληρωμής. 2. (β) Δεν μπορείτε να επιτρέψετε σε τρίτους να χρησιμοποιήσουν ένα όχημα Nippy που έχετε κάνει κράτηση μέσω του λογαριασμού χρήστη σας και δεν επιτρέπεται να παρέχετε τα στοιχεία σύνδεσής σας για χρήση από άλλα άτομα. Πρέπει, χωρίς καθυστέρηση: (α) να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας εάν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι κάποιο άλλο άτομο το έχει αντιληφθεί και (β) να ενημερώσετε τη Nippy Ε.Ε για αυτό το γεγονός.3. (γ) Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nippy micro-mobility, πρέπει να έχετε ένα κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα web που να πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της εφαρμογής Nippy micro-mobility. Κάθε φορά που γίνεται λήψη της εφαρμογής Nippy micro-mobility, το κινητό τηλέφωνο του χρήστη θα ελέγχεται αυτόματα εάν πληροί αυτές τις απαιτήσεις. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και θα επιβαρυνθείτε με τυχόν χρεώσεις που πραγματοποιούνται από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας σε σχέση με οποιαδήποτε μετάδοση δεδομένων.4. (δ) Απαγορεύεται η χρήση τεχνολογίας πληροφοριών για ανάγνωση, αντιγραφή ή χειρισμό της εφαρμογής Nippy micro-mobility. Εάν ανακαλυφθεί ότι έχετε παραβιάσει ή προσπάθήσατε να παραβιάσετε αυτόν τον περιορισμό, η Nippy Ε.Ε έχει το δικαίωμα να τερματίσει αμέσως την πρόσβασή σας στην εφαρμογή Nippy micro-mobility, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων νομικών δικαιωμάτων ή επανορθωτικών μέτρων. 5. (ε) Οποιαδήποτε απώλεια ή κλοπή του κινητού τηλεφώνου που συνδέεται με τον λογαριασμό χρήστη σας, ή οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες που καθιστούν πιθανή την εκμετάλλευση του λογαριασμού χρήστη σας από άλλα μέρη, πρέπει να αναφέρεται αμέσως στη Nippy micro-mobility. Για να αποφευχθεί η κακή χρήση, Η Nippy micro-mobility θα αποκλείσει την πρόσβαση μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα και θα ειδοποιηθείτε μέσω email ότι η πρόσβαση έχει απενεργοποιηθεί. 6.

Βόλτα και κράτηση οχήματος.

1. (α) Η διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών σκούτερ προς ενοικίαση υπόκειται σε αλλαγές. Τα οχήματα είναι διαθέσιμα μόνο εντός συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. 2.(β) Επιτρέπεται να νοικιάσετε μόνο οχήματα που εμφανίζονται ως διαθέσιμα στην εφαρμογή μικρο-κινητικότητας Nippy. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα εσφαλμένο σήμα GPS μπορεί περιστασιακά να προκαλεί διαφορές μεταξύ της πραγματικής θέσης ενός οχήματος και της τοποθεσίας που εμφανίζεται στην εφαρμογή μικροκινητικότητας Nippy. 3. (γ) Ένα συγκεκριμένο όχημα μικρο-κινητικότητας Nippy μπορεί να κρατηθεί δωρεάν για δέκα (10) λεπτά το πολύ πριν από την έναρξη της διαδρομής. 4. (δ) Κάνοντας κλικ στο “Start Ride” στην εφαρμογή Nippy micro-mobility, θα κάνετε μια δεσμευτική προσφορά για να νοικιάσετε το όχημα που έχετε κάνει κράτηση. Η Nippy micro-mobility αποδέχεται αυτήν την προσφορά, αποδεσμεύοντας το όχημα για χρήση, δημιουργώντας ένα συμβόλαιο ενοικίασης για τη συγκεκριμένη διαδρομή. 5. (ε) Η περίοδος ενοικίασης αρχίζει όταν συνάπτεται η ατομική συμφωνία μίσθωσης και λήγει όταν τερματίσετε τη διαδρομή σας σύμφωνα με την παράγραφο «7». 6. (στ) Πρέπει να ειδοποιήσετε τη Nippy micro-mobility χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για τυχόν ελαττώματα ή ζημιές στο Όχημα για τις οποίες αντιληφθείτε πριν ξεκινήσετε τη βόλτα σας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα συγκεκριμένο όχημα εάν οποιαδήποτε τέτοια ελαττώματα ή ζημιές φαίνεται προφανώς πιθανό να βλάψουν την ασφάλεια της κυκλοφορίας ή τη γενική λειτουργικότητα του οχήματος. 7. (ζ) Ομοίως, πρέπει να Nippy μικρο-κινητικότητα το συντομότερο δυνατό για τυχόν άλλα εμφανή ελαττώματα ή ζημιές, όπως φθαρμένα ελαστικά ή ζημιά στο λασπωτήρα.8. (η) Η Nippy micro-mobility μπορεί να σας καλέσει στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που είναι καταχωρημένος στον λογαριασμό χρήστη σας, εάν εντοπίσει σημαντικές διακοπές στη χρήση ενός οχήματος. 7.

Τερματίστε μια βόλτα.

1.(α) Όταν θέλετε να τερματίσετε τη διαδρομή σας, πρέπει να σταθμεύσετε σωστά το όχημα σύμφωνα με την παράγραφο 8 και, στη συνέχεια, να ακολουθήσετε τη διαδικασία στην εφαρμογή μικρο-κινητικότητας Nippy για να τερματίσετε την ενοικίαση. 2. (β) Πρέπει να ενημερώσετε τον εαυτό σας μέσω της εφαρμογής μικροκινητικότητας Nippy για τα όρια της Επιχειρηματικής Περιοχής και τις ζώνες στις οποίες απαγορεύεται η στάθμευση Οχημάτων. Εάν τερματίσετε την ενοικίασή σας εκτός Επιχειρηματικής Περιοχής, είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα μεταφοράς του οχήματος πίσω στην Επιχειρηματική Περιοχή. 3. (γ) Μπορείτε να τερματίσετε την ενοικίαση μέσω της εφαρμογής μικρο-κινητικότητας Nippy μόνο εάν το Όχημα βρίσκεται εντός της ισχύουσας Επιχειρηματικής Περιοχής και εκτός οποιασδήποτε ζώνης στην οποία απαγορεύεται η στάθμευση Οχημάτων. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να τερματίσετε μια διαδρομή χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο, επομένως μπορεί να χρειαστεί να μετακινήσετε το όχημα σε διαφορετική τοποθεσία όπου μπορεί να δημιουργηθεί σύνδεση στο Διαδίκτυο. 4. (δ) Εάν αποτύχετε να τερματίσετε την ενοικίαση μέσω της εφαρμογής μικρο-κινητικότητας Nippy μετά τη στάθμευση του οχήματος, η συναλλαγή ενοικίασης θα τερματιστεί αυτόματα, εκτός εάν το Όχημα μετακινηθεί ή χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια, μετά την πάροδο 60 λεπτών. 5. (ε) Εάν δεν μπορείτε για τεχνικούς λόγους να τερματίσετε τη συναλλαγή ενοικίασης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Nippy micro-mobility, πρέπει να ενημερώσετε τη Nippy micro-mobility για αυτό το γεγονός χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, προκειμένου να συντονιστούν περαιτέρω διαδικασίες για τον τερματισμό της ενοικίασης με Nippy μικρο-κινητικότητα. 6. (στ) Η υποχρέωσή σας να πληρώσετε το τέλος ενοικίασης θα λήξει μόνο όταν τερματιστεί η συναλλαγή ενοικίασης, εκτός εάν ήταν αδύνατο για εσάς να την τερματίσετε για λόγους που δεν ελέγχουν. 7. (ζ) Όταν τερματιστεί η συναλλαγή ενοικίασης, θα εμφανιστεί σε εσάς η συνολική περίοδος ενοικίασης και η συνολική χρέωση ενοικίασης για τη συγκεκριμένη διαδρομή.

8. Στάθμευση οχήματος.

1. (α) Τα οχήματα πρέπει να σταθμεύουν σωστά σε δημόσιους χώρους όπου η στάθμευση των οχημάτων δεν απαγορεύεται από τοπικούς κανόνες ή κανονισμούς. 2. (β) Δεν πρέπει να σταθμεύετε Οχήματα με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της κυκλοφορίας ή τα δικαιώματα ή τα έννομα συμφέροντα τρίτων. 3. (γ) Πρέπει να σταθμεύσετε το όχημα χρησιμοποιώντας τη βάση στήριξης με την οποία είναι εξοπλισμένο το Όχημα.4. (δ) Ειδικότερα, τα οχήματα δεν επιτρέπεται να σταθμεύουν: 1. (i) σε ορθή γωνία ως προς το οδόστρωμα, σε ορθή γωνία προς το πεζοδρόμιο, κοντά σε διασταυρώσεις ή με τρόπο που να προκαλεί διαφορετικά εμπόδια στην οδική κυκλοφορία. ή 2. (ii) σε δέντρα, σήματα κυκλοφορίας, φανάρια, παρκόμετρα, μηχανήματα αυτόματης πώλησης, φράχτες τρίτων, παγκάκια, κοντέινερ, κάδους απορριμμάτων, μπροστά ή κοντά σε εξόδους κινδύνου και κτίρια πυροσβεστικής υπηρεσίας, μπροστά εισόδων ή εξόδων, σε ζώνες στις οποίες δεν επιτρέπεται στάση, σε δρόμους πρόσβασης που οδηγούν σε κόμβους δημόσιας συγκοινωνίας, σε ποδηλατόδρομους, σε βοηθήματα προσανατολισμού για τυφλούς, σε διαβάσεις πεζών ή διαβάσεις ποδηλάτων και σε απόσταση όχι μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από αυτούς, σε απόσταση όχι μικρότερη των δώδεκα (12) μέτρων από στάσεις λεωφορείων ή στάσεις ηλεκτρικών λεωφορείων και τραμ, σε εισόδους ή εξόδους κόμβων και σε απόσταση μικρότερη των δέκα (10) μέτρων από τη νοητή γραμμή του δρόμου, σε σιδηροδρομικές γραμμές ή γραμμές τραμ ή σε κοντινή απόσταση από αυτούς, ώστε να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των τρένων ή του τραμ, πάνω και κάτω από γέφυρες, εκτός αν υπάρχουν καθορισμένες θέσεις στάθμευσης, σε εφεδρεία ασφαλείας καθώς και σε διαχωριστικές θέσεις, σε αυτοκινητόδρομους και αυτοκινητόδρομους, εκτός από θέσεις στάθμευσης που ορίζονται από σχετικά σήματα κυκλοφορίας, σε λωρίδες επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης, σε σήραγγες που υποδεικνύονται με ειδική σήμανση, εκτός από χώρους που υποδεικνύονται ειδικά για το σκοπό αυτό, σε ράμπα που προορίζεται για ΑΜΕΑ ή πεζοδρόμιο απτικής λιθόστρωσης και σε απόσταση μικρότερη των 0,50 m. και από τις δύο πλευρές τους, σε χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, σε χώρους ειδικά καθορισμένους για συγκεκριμένα οχήματα ΑμεΑ, σε απόσταση τουλάχιστον επτά (7) μέτρων πριν ή μετά τις ισόπεδες διαβάσεις των σιδηροδρομικών γραμμών, σε σημείο που θα εμποδίζει όχημα που είναι σταθμευμένο για να βγει από τη θέση στάθμευσης, εάν το ελεύθερο τμήμα του δρόμου που απομένει είναι ανεπαρκές για τη διέλευση των οχημάτων, πριν από την είσοδο και την έξοδο που προορίζεται για τη μεταφορά ασθενών από και προς νοσοκομεία, κλινικές και γενικά εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, εάν εμποδίζει τη χρήση χώρων στάθμευσης με τέτοια σήμανση, σε ειδικούς χώρους στάθμευσης κινητήρες συγκοινωνιών δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), σε εισόδους και εξόδους πεζόδρομων, σε ειδικούς χώρους στάθμευσης και τερματικούς σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων. τουριστικά λεωφορεία και τουριστικά λεωφορεία ανοιχτού τύπου, σε λιμάνια και λιμάνια και σε μέρη που χρησιμοποιούνται για την επιβίβαση/αποβίβαση προσώπων καθώς και για τη φόρτωση και εκφόρτωση σε πλοία και σκάφη, μέσα σε κτίρια, σε εσωτερικές αυλές κτιρίων, σε άλλα οχήματα, σε πάρκα και χώρους πρασίνου, σε μέρη όπου το όχημα θα κρύψει διαφημίσεις ή έπιπλα δρόμου ή όπου η λειτουργία μιας εγκατάστασης θα μπορούσε να διαταραχθεί, σε χώρους που προορίζονται για σκοπούς φόρτωσης και εκφόρτωσης ή σε μέρη που προορίζονται για άλλους χρήστες ή υπηρεσίες ή σε περιοχές όπου η στάθμευση του οχήματος μικροκινητικότητας Nippy θα παρεμπόδιζε τον χώρο που απαιτείται από χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων και άτομα με αναπηρία.5. (ε) Τα οχήματα πρέπει να σταθμεύουν σε χώρους προσβάσιμους από το κοινό και όχι σε μέρη που είναι δυσπρόσιτα, συμπεριλαμβανομένων ιδίως (εκτός εάν έχουν καθοριστεί σαφώς ως σημεία στάθμευσης μικροκινητικότητας Nippy):1. (i) ιδιωτικές εγκαταστάσεις ή εταιρικοί χώροι 2. (ii) εσωτερικές αυλές 3. (iii) γκαράζ στάθμευσης 4. (iv) χώροι στάθμευσης πελατών, ιδίως μπροστά από εμπορικά κέντρα, σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και μπαρ. 5. (v) Χώροι στάθμευσης πανεπιστημίων και άλλων δημόσιων εγκαταστάσεων. ή6. (vi) εσωτερικοί χώροι.6. (στ) Επιπλέον, τα οχήματα δεν επιτρέπεται να σταθμεύουν σε χώρους που υπόκεινται σε περιορισμούς στάθμευσης για συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες της ημέρας ή για συγκεκριμένα οχήματα. Αυτό ισχύει επίσης για απαγορεύσεις στάθμευσης που έχουν ήδη κοινοποιηθεί από τις τοπικές αρχές αλλά δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, για παράδειγμα, προσωρινές απαγορεύσεις στάθμευσης που θα ισχύουν σε μελλοντική χρονική στιγμή λόγω γεγονότων ή μετακομίσεων σπιτιών που επηρεάζουν την εν λόγω τοποθεσία. 7. (ζ) Είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε πληροφορίες καλή τη πίστη, εάν σας ζητηθεί από τη Nippy micro-mobility, σχετικά με την ακριβή τοποθεσία στην οποία σταθμεύσατε ένα Όχημα.

9. Πληρωμή του ενοικίου.

1. (α) Είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε το τέλος ενοικίασης για τη χρήση ενός οχήματος. Πριν από τη σύναψη ενός συμβολαίου ενοικίασης, η εφαρμογή micro-mobility Nippy θα εμφανίσει το τέλος ξεκλειδώματος για το ξεκλείδωμα του οχήματος καθώς και την τιμή ανά λεπτό για τη χρήση του (συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος φόρου προστιθέμενης αξίας). Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε κανένα όχημα εάν το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας είναι κάτω από 3 ευρώ, ενώ το ελάχιστο ποσό φόρτησης είναι 5 ευρώ. Εάν το υπόλοιπό σας εξαντληθεί κατά τη χρήση, το όχημα δεν θα σταματήσει και η συνολική χρέωση ενοικίασης θα πιστωθεί αυτόματα κατά τον τερματισμό της συμφωνίας ενοικίασης από τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει. 2. (β) Δεν θα χρεωθείτε για το τέλος ενοικίασης εάν για λόγους πέρα ​​από τον έλεγχό σας δεν μπορέσατε να χρησιμοποιήσετε ένα Όχημα παρά το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί ως διαθέσιμο στην εφαρμογή Nippy micro-mobility.3. (γ) Θα χρεωθείτε για τη χρήση των οχημάτων σας είτε με βάση το λεπτό (τα κλάσματα των λεπτών χρεώνονται ως πλήρη λεπτά) είτε με τους όρους ενός προπληρωμένου πακέτου. Για την αγορά προπληρωμένων πακέτων, επιπλέον των παρόντων Όρων ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις για Προπληρωμένα Πακέτα (διαθέσιμοι στο info@nippy.gr). 4. (δ) H Nippy micro-mobility συνεργάζεται με διάφορους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Οι πληρωμές γίνονται σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει κατά τη διαδικασία εγγραφής. Με τη σύναψη σύμβασης ενοικίασης, επιβεβαιώνετε ότι δικαιούστε να εξουσιοδοτήσετε τη μεταφορά του συγκεκριμένου λογαριασμού μέσω πάγιας εντολής. Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι τα μέσα πληρωμής που έχετε επιλέξει είναι επαρκή για την κάλυψη της πληρωμής των τελών ενοικίασης. Εάν μια πληρωμή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης κεφαλαίων ή για άλλους λόγους για τους οποίους είστε υπεύθυνοι, η Nippy micro-mobility ενδέχεται να σας χρεώσει μια χρέωση για πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός εάν μπορείτε να δείξετε ότι το Nippy micro-mobility δεν προκάλεσε έξοδα ή έκανε λιγότερα. Αυτό δεν θίγει τυχόν άλλα νομικά δικαιώματα και ένδικα μέσα που είναι διαθέσιμα για τη μικροκινητικότητα της Nippy. 5. (ε) Μπορείτε να θέσετε τυχόν αξιώσεις που μπορεί να έχετε κατά της Nippy micro-mobility έναντι αξιώσεων της Nippy micro-mobility εναντίον σας μόνο στο βαθμό που αυτές οι ανταγωγές είναι αδιαμφισβήτητες ή έχουν οριστικά και οριστικά καθοριστεί.

10. Ανάθεση.

1. (α) Η Nippy micro-mobility διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει τις αξιώσεις της βάσει της συμφωνίας της μαζί σας σε τρίτο μέρος, ιδίως για σκοπούς είσπραξης χρεών. Θα ενημερωθείτε έγκαιρα για οποιαδήποτε τέτοια εργασία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας ανάθεσης, θα σας ζητηθεί να πληρώσετε για την εξόφληση των χρεών σας μόνο στον εκδοχέα, αλλά η Nippy micro-mobility θα παραμείνει υπεύθυνη βάσει της συμφωνίας της μαζί σας για γενικές ερωτήσεις πελατών, παράπονα κ.λπ.

11. Άδεια οδήγησης. 1. (α) Επιτρέπεται να οδηγείτε οχήματα μόνο εάν έχετε ενεργό λογαριασμό χρήστη στην Nippy micro-mobility. 2. (β) Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών. 3. (γ) Πρέπει να είστε σε θέση να οδηγείτε ένα όχημα χωρίς να θέτετε σε κίνδυνο την κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες κυκλοφορίας και τους κανονισμούς δημόσιας τάξης. Πρέπει να έχετε εμπειρία ή ελάχιστες βασικές δεξιότητες στην οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος και πρέπει να είστε εξοικειωμένοι με τη λειτουργία και την ασφαλή χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων.

12. Οι υποχρεώσεις σας.

1. (α) Πρέπει να αντιμετωπίζετε τα Οχήματα με τη δέουσα προσοχή, να τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς κυκλοφορίας και να μην θέτετε σε κίνδυνο δικαιώματα τρίτων ή έννομα συμφέροντα μέσω της χρήσης των Οχημάτων σας. 2. (β) Πρέπει ιδίως: 1. (i) να τηρείτε το μέγιστο όριο φορτίου των 100 kg. 2. (ii) να φοράτε προστατευτικό κράνος πιστοποιημένου τύπου, σωστά δεμένο, εάν οι τοπικοί κανόνες και κανονισμοί το καθιστούν υποχρεωτικό. 3. (iii) μην αφήνετε το όχημα χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης. 4. (iv) αναφέρετε τυχόν ελαττώματα ή ζημιές. 4. (iv)  ιδιαίτερα εάν προκλήθηκαν από βίαια ή από ατύχημα, στο Nippy micro-mobility χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μόλις το αντιληφθείτε 5. (v) βεβαιωθείτε, στο βαθμό που είστε ευλόγως σε θέση να το πράξετε, ότι το Όχημα χρησιμοποιείται μόνο σε κατάσταση που είναι ασφαλής στη λειτουργία και ασφαλής για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. 6. (vi) τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας κατά την οδήγηση οχήματος. Στην περίπτωση των eBikes, η ηλεκτρική υποβοήθηση θα διακοπεί όταν το eBike φτάσει τα 15,5 mph (η μέγιστη ταχύτητα). 7. (vii) σταματήστε αμέσως το όχημα όποτε εμφανίζεται μια προειδοποιητική λυχνία ή υποδεικνύεται ένα σήμα σφάλματος στην οθόνη που βρίσκεται κοντά στις λαβές του τιμονιού και επικοινωνήστε με τη Nippy micro-mobility για να μάθετε εάν η διαδρομή μπορεί να συνεχιστεί με ασφάλεια και 8. (viii) σταθμεύστε σωστά το όχημα σύμφωνα με την παράγραφο 8. 3. (γ) Δεν επιτρέπεται: 1. (i) να οδηγείτε όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ή φαρμάκων που θα μπορούσαν να βλάψουν την ικανότητά σας να οδηγείτε (ισχύει αυστηρή απαγόρευση αλκοόλ – 0,0‰ ένδειξη αλκοόλ στο αίμα). 2. (ii) χρήση οχήματος για οδήγηση εκτός δρόμου, αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού ή αγώνες οποιουδήποτε είδους. 3. (iii) χρήση οχήματος για δοκιμές οχημάτων, για εκπαίδευση οδηγών, για εμπορική μεταφορά επιβατών ή για εμπορικές μεταφορές (π.χ. ταξίδια με ταχυμεταφορές, παραδόσεις τροφίμων). 4. (iv) χρησιμοποιεί όχημα για τη μεταφορά εύκολα εύφλεκτων, τοξικών ή άλλως επικίνδυνων υλικών, εφόσον ο όγκος τους υπερβαίνει τις κανονικές οικιακές ποσότητες. 5. (v) χρησιμοποιεί όχημα για τη μεταφορά αντικειμένων ή υλικών τα οποία, λόγω των χαρακτηριστικών, των διαστάσεων, της μορφής ή του βάρους τους, θα μπορούσαν να εμποδίσουν την οδήγηση του οχήματος ή να θέσουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες της οδικής ασφάλειας ή να βλάψουν το Όχημα. 6. (vi) να οδηγεί ένα όχημα μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα άτομα. 7. (vii) χρήση οχήματος για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. ή 8. (viii) πραγματοποιεί αυθαίρετα επισκευές ή μετατροπές οποιουδήποτε είδους σε ένα Όχημα ή ζητά από τρίτο να το κάνει. 9 (ix) χρήση κατά την οδήγηση ακουστικών που είναι συνδεδεμένα σε φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα άλλων παρόμοιων συσκευών ήχου ή 10 (x) χρήση ενώ οδηγείτε ένα κινητό τηλέφωνο που δεν είναι τοποθετημένο σε καθορισμένη βάση για χρήση σε λειτουργία spiker. 4. (δ) Από σεβασμό προς το περιβάλλον, το ευρύ κοινό και τους συναδέλφους σας πελάτες μικροκινητικότητας Nippy, θα προσπαθήσετε να οδηγείτε με τρόπο ομαλό, φιλικό προς το περιβάλλον και χωρίς σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας.

13. Τι να κάνετε σε περίπτωση ατυχήματος.

1.(α) Πρέπει να αναφέρετε τυχόν ατυχήματα που αφορούν όχημα στη μικροκινητικότητα Nippy χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 2. (β) Μετά από ένα ατύχημα, πρέπει να ειδοποιήσετε την αστυνομία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και να διασφαλίσετε ότι η αστυνομία καταγράφει επίσημα το ατύχημα. Εάν η αστυνομία αρνηθεί να καταγράψει το ατύχημα ή εάν αυτό είναι αδύνατο για κάποιο άλλο λόγο, τότε θα πρέπει να ενημερώσετε τη Nippy micro-mobility για αυτό το γεγονός χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και να συντονιστείτε με την Nippy micro-mobility για τον τρόπο που θα προχωρήσετε. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν προκαλέσατε εσείς το ατύχημα ή αν προκλήθηκε από τρίτο μέρος. Δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε τον τόπο του ατυχήματος έως ότου: 1. (i) η αστυνομία ολοκληρώσει την καταγραφή του ατυχήματος (ή, όταν η αστυνομία δεν μπορεί να καταγράψει το ατύχημα, έως ότου ειδοποιήσετε τη μικροκινητικότητα Nippy και συμμορφωθείτε με τους εύλογους κανόνες της Nippy micro-mobility οδηγίες); και 2. (ii) τυχόν μέτρα για την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων ή τον μετριασμό της ζημίας που έχουν κανονιστεί με τη μικροκινητικότητα Nippy έχουν εφαρμοστεί δεόντως. 3. (γ) Σε περίπτωση ατυχήματος στο οποίο εμπλέκεται Όχημα που οδηγείτε εσείς, δεν πρέπει να αναλάβετε ευθύνη ή να κάνετε οποιαδήποτε συγκρίσιμη παραδοχή. Εάν αναλάβετε ή παραδεχτείτε την ευθύνη παρά την απαγόρευση αυτή, τότε θα ισχύει αποκλειστικά εναντίον σας και ούτε η Nippy micro-mobility ούτε οι ασφαλιστές της θα δεσμεύονται από μια τέτοια παραδοχή ή παραδοχή. 4. (δ) Ανεξάρτητα από το εάν εσείς ο ίδιος προκαλέσατε το ατύχημα ή αν προκλήθηκε από τρίτο μέρος, η Nippy micro-mobility θα σας παράσχει ένα έντυπο για να αναφέρετε τυχόν τραυματισμό ή/και ζημιά. Αυτό το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως και να επιστραφεί στο Nippy micro-mobility εντός επτά ημερών από την παραλαβή του από εσάς, ενώ ο χρόνος αποστολής του εντύπου στη Nippy micro-mobility είναι καθοριστικός όσον αφορά την τήρηση αυτής της προθεσμίας. Εάν το έντυπο ειδοποίησης ζημιάς δεν αποσταλεί πίσω στη Nippy micro-mobility πριν από τη λήξη της προθεσμίας, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο ασφαλιστής δεν θα διεκπεραιώσει –και ενδεχομένως δεν θα διευθετήσει– την αξίωση ατυχήματος. Εάν ο ασφαλιστής αρνηθεί να διευθετήσει την απαίτηση ατυχήματος μόνο και μόνο επειδή χάσατε την προθεσμία για την επιστροφή της, τότε η Nippy micro-mobility θα διεκδικήσει εναντίον σας τυχόν αξιώσεις έναντι της Nippy micro-mobility ως αποτέλεσμα. 5. (ε) Είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε αληθείς πληροφορίες σχετικά με ένα ατύχημα, ιδιαίτερα όπου αυτό συνέβη.

14. Ασφάλιση.

1.(α) Τα οχήματα μικροκινητικότητας Nippy, καλύπτονται από ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. 2. (β) Απαγορεύεται να αναγνωρίσετε ή να διακανονίσετε οποιαδήποτε ζημία καλύπτεται από ασφάλιση αστικής ευθύνης τρίτων χωρίς να λάβετε την προηγούμενη συγκατάθεση της Nippy micro-mobility.

15. Ευθύνη Nippy micro-mobility 1.(α) Η Nippy micro-mobility είναι υπεύθυνη απέναντί ​​σας για ζημιές που προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή από βαριά αμέλεια από τη Nippy micro-mobility. 2. (β) Η ευθύνη της Nippy micro-mobility για έμμεσες και απρόβλεπτες ζημιές αποκλείεται. 3. (γ) Η Nippy micro-mobility δεν αποκλείει ούτε περιορίζει την ευθύνη της προς εσάς όταν θα ήταν παράνομο να το πράξει. Αυτό περιλαμβάνει ευθύνη για υπαίτιο τραυματισμό στη ζωή, το σώμα ή την υγεία που προκλήθηκε από αμέλεια της Nippy micro-mobility ή από αμέλεια των υπαλλήλων, των πρακτόρων ή των υπεργολάβων της Nippy micro-mobility.4. (δ) Η ευθύνη της Nippy micro-mobility βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντων παραμένει επίσης ανεπηρέαστη. 5. (ε) Τα οχήματα μικροκινητικότητας Nippy παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Nippy micro-mobility για οποιονδήποτε εμπορικό ή επιχειρηματικό σκοπό, η Nippy micro-mobility δεν θα έχει καμία ευθύνη απέναντί ​​σας για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, διακοπή της επιχείρησης ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας κ.λπ. 6. (στ) Διαφορετικά, η Nippy micro- η ευθύνη της κινητικότητας απέναντί ​​σας αποκλείεται. 16. Η ευθύνη σας. 1. (α) Θα είστε υπόχρεοι στη μικροκινητικότητα της Nippy για τυχόν ζημιές για τις οποίες είστε υπεύθυνοι. Αυτό περιλαμβάνει ιδιαίτερα οποιαδήποτε κλοπή, ζημιά ή απώλεια ενός οχήματος μικροκινητικότητας Nippy για το οποίο είστε υπεύθυνος. Η Nippy micro-mobility δικαιούται να αποζημιωθεί από εσάς για τυχόν νόμιμες αξιώσεις τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων) εφόσον δεν καλύπτεστε από τη δική σας προσωπική ασφάλιση. 2. (β) Είστε υπεύθυνοι για όλες τις παραβιάσεις των κανονισμών οδικής κυκλοφορίας, των κανονισμών δημόσιας τάξης και άλλων νομοθετικών διατάξεων για τις οποίες είστε υπεύθυνοι σε σχέση με τη χρήση του οχήματος από μέρους σας. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν προκύπτουσες κυρώσεις, τέλη και έξοδα και πρέπει να αποζημιώσετε τη μικροκινητικότητα της Nippy σε σχέση με τυχόν αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν. Για την αποφυγή αμφιβολιών, δεν θα είστε υπεύθυνοι εάν και στο βαθμό που τυχόν τέτοιες κυρώσεις, τέλη, έξοδα ή αξιώσεις προκύπτουν από τη χρήση σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ενός ελαττωματικού οχήματος.3. (γ) Δεν θα φέρετε ευθύνη στο βαθμό που ο ασφαλιστής θα αποζημιώσει τη ζημιά και δεν γίνεται καμία προσφυγή κατά της μικροκινητικότητας Nippy. 4. (δ) Δεν θα ισχύει κανένας περιορισμός ευθύνης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Nippy micro-mobility και εσάς όσον αφορά ζημιές σε ένα όχημα εάν προκαλέσατε τη ζημιά εκούσια ή με βαριά αμέλεια.

17. Προσωρινή απενεργοποίηση της πρόσβασης σε λογαριασμούς χρηστών και αποκλεισμός από τη χρήση.

1. (α) Το Nippy micro-mobility ενδέχεται να απενεργοποιήσει προσωρινά την πρόσβασή σας στον λογαριασμό χρήστη σας εάν: 1. (i) δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης έχουν παρασχεθεί εσφαλμένα στον λογαριασμό χρήστη. 2. (ii) αθετείτε πληρωμές που υπερβαίνουν οποιοδήποτε αμελητέο ποσό, παρά το γεγονός ότι έχετε λάβει ειδοποίηση για μια τέτοια αθέτηση. 3. (iii) συμβαίνουν άλλες σημαντικές συμβατικές παραβιάσεις για τις οποίες είστε υπεύθυνοι. ή 4. (iv) χάνετε το προσωπικό κινητό τηλέφωνο που σχετίζεται με τον λογαριασμό χρήστη σας ή εάν σας κλαπεί ή αλλιώς καθίσταται δυνατό για τρίτα μέρη να κάνουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού χρήστη σας. 2. (β Το Nippy micro-mobility θα ξεμπλοκάρει τον λογαριασμό χρήστη σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μόλις επιλυθεί ο λόγος της αναστολής. 3. (γ) Το Nippy micro-mobility ενδέχεται να αποτρέψει την περαιτέρω χρήση των οχημάτων σας εάν παραβιάζετε επανειλημμένα αυτούς τους Όρους και εάν δεν έχετε αντιδράσει σε μια προειδοποιητική επιστολή προτού η Nippy micro-mobility προβεί σε τέτοια ενέργεια.

18. Διάρκεια και καταγγελία της Συμφωνίας Χρήστη.

1. (α) Η Συμφωνία Χρήστη συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα και μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας εγγράφως με την παροχή προειδοποίησης δύο (2) εβδομάδων πριν από το τέλος οποιουδήποτε ημερολογιακού μήνα. 2. (β) Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει για αιτία με άμεσο αποτέλεσμα. Η Nippy micro-mobility δικαιούται να καταγγείλει τη Συμφωνία Χρήστη με άμεση ισχύ εάν: 1. (i) αθετήσετε επανειλημμένα τις πληρωμές που οφείλονται στη Nippy micro-mobility, παρά το γεγονός ότι έχετε ειδοποιηθεί από τη Nippy micro-mobility για τέτοιες αθετήσεις. 2. (ii) παρέχετε εσφαλμένες πληροφορίες ή αποκρύπτετε πραγματικές περιστάσεις κατά τη διαδικασία εγγραφής ή κατά τη διάρκεια της συμβατικής σας σχέσης με τη Nippy micro-mobility, έτσι ώστε θα ήταν παράλογο να αναμένεται η Nippy micro-mobility να συνεχίσει τη συμβατική σχέση. 3. (iii) παρόλο που σας έχει αποσταλεί μια προειδοποιητική επιστολή πριν από κάθε ενέργεια, αποτυγχάνετε να παραιτηθείτε από σοβαρές παραβιάσεις αυτών των Όρων ή αποτυγχάνετε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να διορθώσετε τυχόν υπάρχουσες συνέπειες τέτοιων παραβιάσεων. 4. (iv) οδηγείτε ένα όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. 5. (v) αποκαλύπτετε τα δεδομένα σύνδεσής σας για τον λογαριασμό χρήστη Nippy micro-mobility σε άλλο άτομο. ή 6. (vi) προσπαθείτε να διαβάσετε, να αντιγράψετε ή να χειριστείτε την εφαρμογή μικροκινητικότητας Nippy.

19. Προσωπικά Δεδομένα.

1. (α) Η Nippy micro-mobility θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, εφόσον αυτά απαιτούνται για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της Nippy micro-mobility βάσει της Συμφωνίας Χρήστη. Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Nippy micro-mobility θα τηρεί τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, ιδιαίτερα αυτές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) και του Ελληνικού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων. 2. (β) Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με το εύρος της συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου της Nippy micro-mobility που είναι διαθέσιμη εδώ info@nippy.gr.

20. Επίλυση Διαφορών.

1. (α) Η ελληνική νομοθεσία ισχύει για συμβάσεις μεταξύ εσάς και της Nippy micro-mobility. 2. (β) Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων πρέπει να επιλύεται από τα Δικαστήρια Αργοστολίου. 3. (γ) Οι υποχρεωτικές νομικές δικαιοδοσίες παραμένουν ανεπηρέαστες. 21. Τελικές διατάξεις. 1. (α) Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε σε τρίτους τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει της Συμφωνίας Χρήστη χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Nippy micro-mobility. Η Nippy micro-mobility μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βάσει της Συμφωνίας Χρήστη σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή νομική οντότητα. 2. (β) Εάν η Nippy micro-mobility δεν επιμείνει αμέσως να κάνετε οτιδήποτε είστε υποχρεωμένοι να κάνετε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή εάν η Nippy micro-mobility καθυστερήσει να λάβει μέτρα εναντίον σας σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων από εσάς , δεν θα εμποδίσει τη Nippy micro-mobility να λάβει μέτρα εναντίον σας σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 3. (γ) Εάν ένα δικαστήριο κρίνει μέρος των παρόντων Όρων παράνομο, το υπόλοιπο δεν θα επηρεαστεί. Κάθε μία από τις παραγράφους των παρόντων Όρων λειτουργεί χωριστά. 4. (δ) Η Συμφωνία Χρήστη συνάπτεται μεταξύ εσάς και της Nippy micro-mobility. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλει οποιονδήποτε από τους όρους του. 22. Εξυπηρέτηση πελατών και παράπονα. 1. (α) Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, παράπονα ή εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη Nippy micro-mobility για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή email χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 1.. lakithra 0 28083, Αργοστόλι Ελλάδα 2. Τηλ.: +30 6937651826. 5. Email: info@nippy.gr. 2. (β) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει μια διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών (τη λεγόμενη «πλατφόρμα OS») για την επίλυση διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις πώλησης μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.ec .europa.eu/consumers/odr. Η Nippy micro-mobility δεν είναι ούτε νομικά υποχρεωμένη ούτε διατεθειμένη να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης διαφορών.